Integrated Myofascial Therapy Workshop,  Türkiye de ilk defa 2019 yılında Fascia Balance Academy  ve MFR United Kingdom işbirliği ile başladı.

IMFT, mobilite, ağrı tedavisi ve yapısal dengenin gerekli olduğu durumlarda kullanılabilen, bütünsel olarak tüm vücudu içine alan, multidisipliner bir yaklaşımdır. Çeşitli sağlık sistemleri ve yaklaşımlarından alınan, denenmiş, test edilmiş, geliştirilmiş yumuşak doku ve fasyal tekniklerin bir entegrasyonunu içerir. Fasyanın gelişimi, yapısal fonksiyonu ve disfonksiyonu ve de fasyal terapi tekniklerinin fizyolojik etkileri incelenir. Farklı fasyal rehabilitasyon yaklaşımları, egzersiz ve self care yaklaşımları IMFT terapi modelleri ile entegre edilir.

Bu tekniklerin mevcut yumuşak doku uygulamalarıyla entegre edilmesi, hastaların yada danışanların  kas-iskelet sistemindeki yapının restorasyonunda ve beden-zihin kompleksiyle dengelenmesinde ve tedavilerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacaktır.

IMFT teknikleri, terapistin tedavilerinde daha derin bir farkındalık ve duyarlılık geliştirmesine olanak tanıyan, online teorik dersleri ve  bir dizi uygulamalı workshop çalışmaları ile  sunulur.

Her workshop; 

  • Bir öncekinin üzerine inşa edilir.
  • İleri düzey, geliştirilmiş, yumuşak doku tekniklerinin ve protokollerinin ustaca entegrasyonunu sağlar
  •  Fasyal sistemin fonksiyonu ve disfonksiyonuna ilişkin teorik bir anlayış sağlar
  • Pratik becerilerin uygulanmasında bir duyarlık geliştirir
  • Kinstetik ve proprioseptif farkındalığı derinleştirir
  •  Beden-zihin kompleksini araştırır ve keşfeder
  • Farklı terapi yaklaşımlarını tartışır ve bunlar ile entegrasyonun nasıl yapabileceğini öğretir
  • Terapist kendi beden farkındalığını ve değişimini keşfeder

 

Workshoplar, terapistler için bir fırsattır ve kendi fasyal sağlıkları hakkında daha derin bir farkındalık kazanırlar.

Kendileri için teknikleri deneyimlemek ve olan farklılığı bedensel ve duygusal olarak hissetmek, aynı zamanda onlara hasta tedavilerinde empati yeteneği kazandırmaya yardımcı olur ve bu da tedavi programlarına hastayı da dahil etme yönünde olumlu katkılar sağlar.

IMFR terapileri, teşhis ve değerlendirme becerilerini içerebilir. Bununla birlikte, fasya tamamen hissetmekle ilgili olduğu için, bir terapist fasyal gerilme paternlerinin, çekme ve bükülmelerin ve de fasyal son hislerin farkına vardığında, yumuşak doku ve fasyal ağ hissederek, doğru ve kapsamlı palpasyon değerlendirmesi yeteneğini geliştirebilir.