MELT METODU NEDİR?

Melt Metodu, ağrıyı önlemek, yaşlanma ve aktif yaşamın negatif etkilerini azaltmak, sporcularda  performansı arttırmak ve yaralanma risklerini  azalmak amacıyla, her yaş ve aktivite seviyesindeki kişilerin kendi kendilerine rahatlıkla  uygulayabilecekleri birçok hareket  dizileri içeren tekniktir.

Melt Metodu size kendi kendinizin ağrı giderme uzmanı olmayı öğretir.

Gerçek şu ki, ağrının sebebi bazen kasların zayıf olması değildir. İskelet sisteminin düzgün hizalanmaması, orantısızlık, kronik ağrı ve rahatsızlıklardan kas sistemi değil bağ dokusu ( konnektif doku) sistemi sorumludur. Bağ dokusu ancak yeterli miktarda sıvıya sahip olduğunda işini düzgün yapabilir. Günlük hayatta tekrarlayan hareketler aşırı sıkışma, gerilme ve sürtünmeden dolayı dehidrasyon ( yeterli sıvı oranı olmaması) yaşamasına neden olur. Bağ dokusunun vücudu destekleme ve koruma kabiliyeti zayıflar. Eklemlerde sıkışmalar, kaslarda gerginlik ve tüm bedende iletişimde kopmalar olur. Bilim dünyası son yaptığı çalışmalarda bu bağ dokusunun tedavi edilebilir, kolay erişilebilir özelliğe sahip olduğunu bildirmiştir. 

TABİKİ DOĞRU TEKNİKLERİ UYGULARSANIZ!!!

MELT Metodu ile bu bağ dokusunun sıvı seviyesini geri kazanmanın yollarını öğreneceksiniz.
Herhangi bir ağrınız yada rahatsızlığınız olmasa da, kendinizi harika hissediyor olsanız dahi bağ dokunuzun her zaman ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Bağ dokusu vücudun her yerinde mevcuttur. Burada bahsedilen özel bir bağ dokusu tipidir ve bilimsel adı FASYA ‘dır.
MELT ile fasyayı tetiklediğinizde, fasya içindeki hücreler bu azalan sıvıyı tekrar üretmek için içtiğimiz suyu emip kullanabilir. Vücudumuzdaki tüm hücrelerin sağlıklı olması için işte bu taze sıvıya ihtiyacı vardır.

MELT METHOD VE PİLATES DERSLERİ

Fasyanın 3 boyutlu yapısı, vücutta anatomik yerleşimi ve hareket sistemindeki yeri temel alınarak ve Melt method teknikleri ile entegre edilerek uygulanan hareket dizilerini içerir.
Her yaş ve aktivite seviyesindeki kişilere uygundur.

KATILIM KOŞULLARI

– Ciddi ve nedeni belli olmayan ağrıları olanlar
– Ateşli hastalığı ve iyileşmekte olan kırıkları olanlar katılamaz.

Yukarıda belirttiğimiz durumlar haricinde her yaş ve aktivite seviyesindekiler derslerimize katılabilir.

Integrated Myofascial Therapy Workshop,  Türkiye de ilk defa 2019 yılında Fascia Balance Academy  ve MFR United Kingdom işbirliği ile başladı.

IMFT, mobilite, ağrı tedavisi ve yapısal dengenin gerekli olduğu durumlarda kullanılabilen, bütünsel olarak tüm vücudu içine alan, multidisipliner bir yaklaşımdır. Çeşitli sağlık sistemleri ve yaklaşımlarından alınan, denenmiş, test edilmiş, geliştirilmiş yumuşak doku ve fasyal tekniklerin bir entegrasyonunu içerir. Fasyanın gelişimi, yapısal fonksiyonu ve disfonksiyonu ve de fasyal terapi tekniklerinin fizyolojik etkileri incelenir. Farklı fasyal rehabilitasyon yaklaşımları, egzersiz ve self care yaklaşımları IMFT terapi modelleri ile entegre edilir.

Bu tekniklerin mevcut yumuşak doku uygulamalarıyla entegre edilmesi, hastaların yada danışanların  kas-iskelet sistemindeki yapının restorasyonunda ve beden-zihin kompleksiyle dengelenmesinde ve tedavilerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacaktır.

IMFT teknikleri, terapistin tedavilerinde daha derin bir farkındalık ve duyarlılık geliştirmesine olanak tanıyan, online teorik dersleri ve  bir dizi uygulamalı workshop çalışmaları ile  sunulur.

Her workshop; 

  • Bir öncekinin üzerine inşa edilir.
  • İleri düzey, geliştirilmiş, yumuşak doku tekniklerinin ve protokollerinin ustaca entegrasyonunu sağlar
  •  Fasyal sistemin fonksiyonu ve disfonksiyonuna ilişkin teorik bir anlayış sağlar
  • Pratik becerilerin uygulanmasında bir duyarlık geliştirir
  • Kinstetik ve proprioseptif farkındalığı derinleştirir
  •  Beden-zihin kompleksini araştırır ve keşfeder
  • Farklı terapi yaklaşımlarını tartışır ve bunlar ile entegrasyonun nasıl yapabileceğini öğretir
  • Terapist kendi beden farkındalığını ve değişimini keşfeder

 

Workshoplar, terapistler için bir fırsattır ve kendi fasyal sağlıkları hakkında daha derin bir farkındalık kazanırlar.

Kendileri için teknikleri deneyimlemek ve olan farklılığı bedensel ve duygusal olarak hissetmek, aynı zamanda onlara hasta tedavilerinde empati yeteneği kazandırmaya yardımcı olur ve bu da tedavi programlarına hastayı da dahil etme yönünde olumlu katkılar sağlar.

IMFR terapileri, teşhis ve değerlendirme becerilerini içerebilir. Bununla birlikte, fasya tamamen hissetmekle ilgili olduğu için, bir terapist fasyal gerilme paternlerinin, çekme ve bükülmelerin ve de fasyal son hislerin farkına vardığında, yumuşak doku ve fasyal ağ hissederek, doğru ve kapsamlı palpasyon değerlendirmesi yeteneğini geliştirebilir.